Ľudia často šetria na tom nesprávnom mieste a tak je to aj žiaľ v tomto prípade. Ľudia si síce zaplatia za poistenie svojho domu či bytu, no popri tom zabudnú, že k tomu patria aj pravidelné revízie. Revízia elektriny je pritom najčastejšie zabúdaná aj s revíziou bleskozvodu. Pritom sú to jedny z tých najdôležitejších vecí. No a potom, keď už príde problém s elektrikou a následne aj doťahovanie sa s poisťovňou je už neskoro začať niečo riešiť. Taktiež treba spomenúť aj to, že revízna správa z predchádzajúcim dátumom sa už nedá napísať.

Aby sme však boli objektívny, nestačí len povedať že potrebujete iba revíznu správu na elektroinštaláciu, v skutočnosti napríklad v prípade domu potrebujete aj revíziu bleskozvodu, ak máte plyn potrebujete aj revíziu plynu, revíziu kotla, revíziu tlakových nádob a revíziu komína krbu a kotla a pod. Samozrejme to všetko v predpísaných intervaloch v zmysle zákona.

Hovorme ale prakticky, prečo to ale potrebujem ? Ďalšia častá otázka je: Načo si mám vôbec platiť revíziu elektriky, alebo revíziu plynu, či inú revíziu keď mi všetko funguje?

Revízia elektro inak povedané OPaOS (Odborná Prehliadka a Odborná Skúška) je posúdenie elektroinštalácie z pohľadu bezpečnosti. Revízny technik všetko skontroluje a keď máte všetko v poriadku vystaví Vám kladnú revíznu elektro správu. Túto revíziu elektroinštalácie si vyžiada poisťovňa, ak sa Vám napríklad niečo stane zo spotrebičmi. Uveďme si príklad z praxe : Počas búrky Vám „odíde“(vplyvom prepätia) LCD televízor a ešte aj americká chladnička, čo je škoda cca 1500 EUR za strednú triedu spotrebičov. Domácnosť máte poistenú a tak zavoláte do poisťovne a tá si vypýta elektro revíznu správu, ktorú VY žiaľ nemáte. A tak ako ste Vy prišli o vaše spotrebiče počas búrky, tak sa aj poisťovňa rýchlosťou blesku vyhovorí, že nie je možné poskytnúť poistné plnenie, nakoľko Vám chýba revízna správa na elektriku a tým pádom nie je možné posúdiť, či bola elektroinštalácia v poriadku, či boli dodržané normy STN, či ste mali nainštalovanú prepäťovú ochranu v zmysle projektovej dokumentácie a tak podobne… (Pritom inak komplet revízna správa elektriny vrátane bleskozvodu na bežný dom stojí cca 200 EUR a obnovuje sa v intervale 5 rokov. Ak to rozpočítate tak je to 40 EUR na 1 rok, čo sa ako v princípe dá v pohode prežiť)

Samozrejme podobný postup platí aj pri požiari Vašej nehnuteľnosti. Postup poisťovne funguje takto: Poisťovňa vyšle na miesto udalosti takzvaného likvidátora poistnej udalosti. Likvidátor  začne zbierať dokumentáciu, pre tkz. škodový spis. Tento škodový spis (inak povedané spis poistnej udalosti) obsahuje : faktúry, dokumentáciu, revízne správy (OPaOS), policajné či hasičské zápisy a podobne. Po ukončení vyšetrovania poistnej udalosti, likvidátor vyhotoví zo svojho škodového spisu záverečnú správu kde rozhodne či buď vydá, alebo nevydá pokyn na výplatu poistného plnenia. Ak Vám niečo bude chýbať, tak bohužiaľ…

A ako to už býva väčšinou zvykom, poisťovne bývajú veľmi skúpe na vyjadrenia, pokiaľ sa zrovna nepýtate nato, ako sa stať ich klientom.  Podarilo sa nám však (veľmi zdĺhavým procesom) získať vyjadrenie jednej veľmi známej poisťovne. Nižšie uvádzame jej vyjadrenie, keď sme sa jej pýtali aké revízie sú potrebné keď vlastníte rodinný dom:

„Za poisťovňu nejde presne vymenovať, čo všetko je potrebné- musí byť splnený zákon a prípadne  vyhlášky. Klient by si teda mal sám zabezpečiť, aby jeho bývanie odpovedalo zákonu- teda splniť všetky revízie, ktoré zákon požaduje (toto sa môže v čase meniť, preto to nie je možné taxatívne vypísať)- spadajú sem revízie elektriny, plynu, komínu,…. Podmienky revízií sa neuvádzajú ani v poistných podmienkach, keďže ich udáva zákon a je potrebné z Vašej strany kontrolovať či Vaše bývanie spĺňa všetky zákonne podmienky a to nie len pre poistné plnenie.

My revízie požadujeme len v prípade, že pri likvidácií poistnej udalosti je podozrenie, že škoda bola spôsobená napr. chybnou inštaláciou plynu alebo tým, že nebol vyčistený komín… Pokiaľ klient doloží revíziu, že bolo všetko v poriadku tak budeme plniť.“

ZÁVEROM : Možno teda konštatovať iba to, že sa vo všeobecnosti neoplatí šetriť na revíziách v prípade nehnuteľností. Nehnuteľný majetok je v princípe predsa len drahý majetok, ktorý nestál obrazne 5 EUR a veľa ľudí ešte aj platí hypotéku.  Riskovať tak odmietnutie poistného plnenia v prípade nevykonaných revízií, či už na elektro, plyn, kotol či komín sa Vám rozhodne nevyplatí…