V dnešnom uponáhľanom svete a navyše v tejto ťažkej dobe, je pochopiteľné, že niektorí ľudia sa rozhodujú na základe ceny. Treba však podotknúť a spomenúť si myšlienkou, aj na známi citát od Henryho Forda ktorý znie : “Nie som taký bohatý, aby som si kupoval lacné veci” čo znamená  v princípe to, že lacnú vec, si budete musieť opakovane kúpiť viac krát a tak chtiac nechtiac zaplatíte oveľa viac, ako keby ste si hneď kúpili kvalitnú vec. O tom, ako sa prejavuje táto skutočnosť a ako sa dotýka priamo problematiky elektrických revízií, si povieme viac v tomto článku.

Úvodom treba vysvetliť, že elektrická revízia je inými slovami OPaOS (Odborná Prehliadka a Odborná Skúška), ktorá sa vo všeobecnosti robí hlavne preto, aby sa skontroloval stav elektrického zariadenia z pohľadu bezpečnosti. Aj keď si to neuvedomuje veľa ľudí, elektrická energia je nebezpečná v práve tom, že ju nie je cítiť, nehučí, ba ani nesmrdí (ako plyn) a kábel pod napätím vyzerá tak isto, ako kábel bez elektriky, ale už dotyk káblu pod elektrickým napätím môže byť životu nebezpečný.

Hovorne ale prakticky. Povinnosť robiť revízie elektrických zariadení, vyplýva z mnohých zákonov a taktiež táto povinnosť platí robiť pravidelné revízie pri poistení nehnuteľnosti. Ako praktický príklad, (česť výnimkám) môžeme spomenúť elektrické revízie pri rýchlo kvasených novostavbách napríklad o okolí Bratislavy.

Príklad z praxe:  Nedeľa, mrazivý zimný nedeľný večer a zvoní telefón. Telefonuje pani, ktorá sa vrátila z lyžovačky, že jej nefunguje elektrika v celom dome. Napriek tomu, že sa venujeme predovšetkým elektro revíziám, je o nás vcelku známe, že nikoho nenechávame ako sa hovorí v „štichu“  a tak občas urobíme aj takýto urgentný servis.

Po príchode do jej rodinného domu, si svietime ručnou lampou na elektrický rozvádzač a prepadáme do nemého, žiaľ smutného úžasu. Toľko chýb a závad sme už veru dlho nevideli. Pani argumentuje, že má revíznu správu a všetko by malo byť v poriadku – ALE NIE JE.  Kde sa stala teda chyba? Paradoxne problém bol na oboch stranách. Prvý faktor bol zákazník, ktorý si vybral podľa ceny. Druhý faktor bol starší pán na dôchodku – nesolídny revízny technik, ktorý za 50 EUR „oštempličkuje“ svojou pečiatkou akýkoľvek papier, proste všetko čo bude treba, neuvedomujúc si riziká či následky.

Oba spomínané faktory majú spoločného menovateľa a tým je cieľ ušetriť. Zákazník ušetril na podozrivo lacnom revíznom technikovi a tak sa vystavil nebezpečenstvu, že svoju elektrickú inštaláciu nebude mať riadne skontrolovanú. Revízny technik riskuje podanie žaloby na jeho osobu a následne predvolanie na súd zato, že odflákol poctivú kontrolu a vyhlásil elektroinštaláciu za bezproblémovú, čiže schopnú bezpečnej prevádzky. Vo veľkom finále, žiaľ na všetko doplatí zákazník, ktorý najskôr zaplatí za opravu svojej elektroinštalácie (v našom prípade 950 EUR bez DPH) a opätovne sa zase zaplatí revíznemu technikovi za revíziu rodinného domu v hodnote 250 EUR bez DPH

Záverom treba uviesť, že podozrivo lacná revízna správa je teda v skutočnosti fakt iba pre dobrý pocit, ale žiadnu inú relevantnú hodnotu nemá. V našej rodinnej firme, preto vždy dbáme na kvalitu namiesto kvantity, preto ak budete raz potrebovať niečo ako elektrická revízia neváhajte nás kľudne kontaktovať, radi pomôžeme…