Novinky

V roku 2021 rezort hospodárstva predložil návrh zákona opatrení tzv. „Kilečko 2“ a „Kilečko 3“. Účelom navrhovaných legislatívnych zmien je znížiť nadmernú regulačnú záťaž podnikania, čo trochu pozmení aj lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok – revízií. Revízia vyhradených zariadení prejde určitými zmenami a navrhnutý dátum účinnosti je od 1. mája 2022. Jedná sa hlavne o

A) Zrušenie niektorých povinností revízie elektrických zariadení (spotrebičov ako napríklad predlžovačky) a predĺženie intervalu revízie

B) Zrušenie povinnosti revízie kancelárskej techniky, PC, TV, adaptérov, nabíjačiek, monitorov atď. z každých 12 mesiacov

C) Zmena povinnosti pre ubytovacie zariadenia robiť revíziu elektrických rozvodov z 3 rokov na 5 rokov