Pre krátky úvod si najskôr povedzme,  čo je to revízna správa a kto ju môže vypracovať. Revízia je vlastne odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS) elektrického zariadenia z pohľadu bezpečnosti, ktorú vykonáva špecialista, ktorým je defakto revízny technik, čo je človek ktorý ma v princípe najvyššie vzdelanie v obore elektro. Na základe tohto výkonu (revízie) sa Vám vystaví úradný doklad s okrúhlou pečiatkou – elektro revízia. Hovorme jednoducho, čiže prakticky, cena za revíziu sa odvíja na základe týchto faktorov :

Prvý faktor, ktorý určuje cenu za revíznu správu sa odvíja od množstva resp. veľkosti elektroinštalácie v danom objekte, laicky povedané revízia elektriky jednoizbového bytu, bude stáť určite menej ako rozsiahlejšia elektro revízia hotela. Ďalej záleží aj od typu revízie, či potrebujete východiskovú revíziu, (tkz. prvú) alebo  periodickú revíziu (opakovanú), alebo mimoriadnu revíznu správu.

Druhý faktor je zložitosť danej elektrickej inštalácie. V dnešnej dobe kde sa čoraz viac do popredia dostáva inteligentná SMART elektroinštalácia, ktorá je však náročnejšia pre výkon revízie a na druhej stane nie každý revízny technik ju vie(a trúfne si ju) aj správne zrevidovať. U nás však revízna správa inteligentnej elektroinštalácie nie je problém.

Tretí faktor sú dokumenty, ktoré je potrebné predložiť pri výkone revízie. Pokiaľ máte projektovú dokumentáciu ako napr. projekt skutočného vyhotovenia, protokol vonkajších vplyvov, EU vyhlásenie o zhode pre elektrický rozvádzač, kusovú skúšku elektro rozvádzača je to dobré, lebo to  výrazne pomôže pri revízií. Ak dokumenty nemáte, revízny technik ich bude musieť vypracovať, čo zase zaberie nejaký čas.

Štvrtý faktor je ľudský a záleží to od toho, kto Vám príde na revíziu. Žiaľ aj medzi revíznymi technikmi sú „čierne ovce“ ktoré Vám revíziu zrealizujú až za podozrivo nízku cenu. Napríklad revízna správa elektriky pre rodinný dom iba za 50 EUR, čo v bežnom svete nie je reálne, pretože to nepokryje ani náklady. Treba si však uvedomiť, že revízna správa nie je formalita na papieri. Treba si dať pozor, lebo lacné revízie neakceptujú poisťovne ani úrady… 

Piaty faktor je samotná kvalita práce, čo vo výsledku tiež ako v predchádzajúcom bode záleží to od toho, kto Vám príde na revíziu. Sú revízny technici, ktorý keď nájdu závadu alebo nedostatky, tak Vám ich bez „citu a lásky“ napíšu do revízie celú stranu problémov a chýb a idú preč.  No nájdu sa aj taký ako my, že ak nájdeme chybu, ideme si do auta pre kufrík s náradím a opravíme to, čo je potrebné.

ZÁVEROM: je možno preto povedať, že cenník pre revízie, resp. cena za revíziu, sa určuje vždy INDIVIDUÁLNE v zmysle vyššie spomínaných faktorov.

Reálne príklady z praxe :

A) Mám trojizbový byt, klasickú elektroinštaláciu, nič mi nechýba mám všetky potrebné doklady, byt sa nachádza v Bratislave, jedna zásuvka nefunguje. Cena za revíznu správu aj s odstránením nedostatkov bude 100 EUR bez DPH.

B) Mám veľký dom 12 izieb, inteligentnú elektroinštaláciu, mám kompletnú dokumentáciu, dom je v Bratislave. Potrebujem revíznu správu na elektroinštaláciu v dome, revíziu bleskozvodov, revíziu garáže a wellness prístavby s bazénom a saunou. Cena za revízne správy bude 450 EUR bez DPH, práce budú trvať 2 dni.

Ak máte nejakú otázku, prípadne sa potrebujete spýtať na cenu, kľudne zavolajte priamo revíznemu technikovi na 0910 681 668 a rád Vám odpovie…