Revízia bleskozvodu

Splňte si zákonnú povinnosť a predíďte požiaru. Pre domy bytové domy, hotely aj firmy
Revízie vykonávame v celom Bratislavskom kraji a okolí