Prístrojové vybavenie

Elektrická revízia je niečo, čo Vám bežný elektrikár neurobí. Na elektrické revízie, potrebujete špeciálne meracie prístroje na revízie a k tomu aj dosiahnuté vzdelanie, ktoré je ukončené štátnou skúškou – revízny technik.

Naša spoločnosť je samozrejme aj členom Slovenského elektrotechnického zväzu ako aj členom komory elektrotechnikov Slovenska a máme tak prístup k všetkým aktualizovaným normám potrebné pre prácu revízneho technika.

Taktiež každý rok sa pravidelne vzdelávame v problematike o čom svedčí množstvo získaných certifikátov nazbieraných počas 16 ročnej praxe, aby sme vedeli čo najlepšie poskytnúť realizovať všetky elektrické revízie.

Naše prístrojové vybavenie pre elektro revízie:

1. Prístroj Metrel MI 3155 EU patrí medzi najmodernejšie prístroje na elektrické revízie na trhu.

2. Disponujeme aj Termokamerou FLIR a taktiež kliešťovým meračom vhodné na revízia bleskozvodu.

3. Elektrická revízia spotrebičov, je taktiež ďalšia činnosť a máme k nej ďalšie meracie prístroje :