Jednoducho povedané, ak Vám nefunguje alarm, kľudne nám zavolajte my ten problém vyriešime :-) . Ak Vám však nefunguje alarm znamená to v celku závažný problém pretože nie je strážený Vás majetok.

To najhoršie (hneď po vykradnutí, alebo vyhorení), čo sa môže diať majiteľovi domu chráneného alarmom (EZS Elektronický Zabezpečovací Systém), sú falošné poplachy. Majiteľa zozačiatku vystrašia a neskôr sa stávajú rutinou, ktorá obťažuje jeho susedov, rodinu, vyvoláva susedské spory a v prípade napojenia alarmu na PCO stojí zbytočné peniaze. Čo je horšie, poplach a húkanie sirény už potom nik neberie vážne a alarm sa tak stáva hračkou, ktorá nefunguje. Ak falošné poplachy pretrvávajú v dlhých intervaloch, stáva sa, že majiteľ berie každý poplach ako falošný a vypne alarm aj pri skutočnom vlámaní.

Oprava resp. servis alarmu záleží podľa toho, ako sa k tomu postaví inštalačná firma. Ak nijako, majiteľ prestane alarm používať a bude dúfať, že exteriérová siréna ako maketa odstraší potencionálnych zlodejov. Drahá maketa. Jednoducho vysvetlené alarm je zariadenie, ktorého úkolom je hlásiť vstup neoprávnenej osoby do objektu. Podmienkou ale je, že bude alarm používať.

Falošné poplachy vznikajú buď chybou užívateľa, alebo komponentu.

Najčastejšie chyby užívateľa sú nesprávne zadanie kódu – najmä u starších zriedkavo kódujúcich príbuzných, prekročenie času na zadanie kódu, vbehnutie detí do domu po odomknutí dverí, vrátenie sa po zakódovaní a spanikárenie. Dajú sa eliminovať najmä použitím bezdrôtovej kľúčenky namiesto kódu. Užívateľ zakóduje aj odkóduje pred domom stlačením tlačidla, nemá sa ako pomýliť, kód nezadáva, o stave alarmu je informovaný vizuálne aj akusticky. Použitie kľúčenky namiesto kódu je síce bezpečnostné riziko – dá sa ukradnúť alebo stratiť, v aplikácii na telefóne ale vidíte kto odkódoval a včasným odhlásením kľúčenky od alarmu sa táto stane nepoužiteľná.

Falošné poplachy spôsobené komponentom sú spôsobené nevhodnou montážou, použitím nevhodného komponentu, alebo chybným komponentom. O „hračkárskych“ bezdrôtových komponentoch a strate periférie tu nebudeme písať. Treba sa vyhýbať zdrojom tepla / zmenám tepla v snímanej oblasti infračervených detektorov a pohybujúcim sa objektom v snímanej oblasti mikrovlnných detektorov. Ak sa nedá chránený priestor zobraziť z iného uhla, treba tomu prispôsobiť detektor a použiť taký, ktorý je odolnejší proti interferenciám, ako sa odborne neželané vplyvy prostredia volajú. To sú detektory s dvoma detekčnými šošovkami, alebo kombinovaným mikrovlnný a detektorom dvoma infračervenými alebo kombinovaný mikrovlnný a infračervený detektor. Tieto detektory majú vstavaný mikroprocesor, ktorý najskôr do sekundy „popremýšľa“ – spáruje si čo vidí z oboch detektorov a vyhodnotí to. Citlivosť sa dá nastaviť. Takéto komponenty sú odolnejšie proti falošným poplachom. Nepíšem, že sú absolútne odolné, lebo existuje aj zákon schválnosti. Ten sa ale vyskytuje veľmi, veľmi zriedkavo a aj to sa dá vyriešiť. Práve preto, že sa vyskytuje tak zriedkavo, sa nebude vyskytovať rýchlo po sebe. To už je potom zlodej a nie falošný poplach.

Chybný komponent je kapitola sama o sebe. Pri alarmoch používame komponenty výrobcov prémiových značiek s ktorými máme dobré skúsenosti – nekazia sa. Kanadské komponenty budú vždy drahšie ako čínske, ktoré pri EZS zásadne nepoužívame. Stáva sa, že si najprv nechá niekto u nás urobiť cenovú ponuku, ale odmietne nás, lebo nie sme najlacnejší. Potom po niekoľkých mesiacoch nás znovu osloví s tým, že chce, aby sme opravili to, čo mu namontoval niekto iný, pretože mu to robí falošné poplachy a /alebo nefunguje správne. Falošný poplach má aj svoju druhú stranu – skutočný poplach, ktorý nevznikne. Zakódujete, poprechádzate sa a – nič. Úplní „experti“ sú v tom značky, ktoré riešia zvieraciu imunitu výmenou šošovky infračerveného detektora za tzv. „zvieraciu šošovku“. Komponent potom nevidí to, čo je pri podlahe. Teoreticky to funguje výborne, v praxi ale vzniká poloslepý detektor. Skutočná zvieracia imunita funguje na pohybových detektoroch iba tak, že si komponent skombinuje výhľad z viacerých detektorov a odhadne hmotnosť zvieraťa.

Každé dva roky pri výmene batérie v ústredni a siréne je nutné skontrolovať funkčnosť všetkých alarmových detektorov. Volá sa to revízia.

Vyššie uvedené – odolnosť voči falošným poplachom, ako aj to, že od alarmu očakávam okrem nahlásenia vstupu neoprávnenej osoby do objektu aj nahlásenie vzniku požiaru a funkciu drobnej inteligencie – chcem ovládať alarm, bránu aj garážovú bránu jedným diaľkovým ovládačom a aj z telefónu sa odzrkadľuje na cene.
Všetko toto by mala vedieť inštalačná firma už pred montážou. Mala by poučiť užívateľa a v prípade, že nesúhlasí so správnym riešením si buď nechať podpísať výhradu, alebo projekt nerealizovať. Aspoň tak to robíme my. Ak potom vznikne problém našou vinou, opravíme ho na vlastné náklady. Iba tak vzniká dôvera. A bez dôvery sa lekár, ani alarm nedá brať vážne.