Na úvod treba vyvrátiť jeden z veľkých mýtov, že revízia je iba „papier“. Revízny technik nepredáva papiere, jeho práca je overenie bezpečnosti elektrického zariadenia na základe odbornej prehliadky a odbornej  skúšky a až výsledkom tejto práce je revízna správa.

Začneme  asi tým, že ako príklad by sme zobrali službu „revízia na dom“ a teraz možno mnohých šokujeme, keď povieme, že  revízia (OPaOS) na dom netrvá iba pol hodinu. Áno je to tak, ak má revízny technik dôkladne skontrolovať všetky elektrické rozvody v dome netrvá to pol hodinu, ale asi tak pol dňa, čiže zhruba 5 – 8 hodín, záleží od zložitosti danej elektrickej inštalácie. A to je iba prvá časť revízie na dom. Druhá časť sa odohráva u revízneho technika na firme alebo doma, kde Vám napíše niekoľko stranovú revíznu správu na dom. Nehovoríme iba revíznej správe na suchú jednu A4, ale poctivú revíznu správu, ktorá obsahuje aj všetky revízne merania pre jednotlivé okruhy a revízna správa má aj niekoľko príloh ako napríklad projekt skutočného vyhotovenia, či protokol vonkajších vplyvov. Iba poctivá elektro revízia je riadny úradný doklad akceptovaný všetkými inštitúciami.

A teraz späť k meritu predmetu otázky, prečo vlastne píšeme tento článok? Preto aby sme Vám trochu priblížili problematiku a aby ste nenaleteli len tak jednoducho podvodníkom ako napríklad naletel náš zákazník :

Tu v Bratislavskom kraji sa pohybuje jedna správcovská firma „preslávená“  žltými lístočkami. Smutný príbeh začal tak, že náš klient si našiel v schránke žltý lístok na  vyčistenie komína tak si službu aj objednal. Firma (chlapci) prišli hodinu po dohodnutom termíne, komín síce nejako vyčistili, ale všetko okolo zašpinili a potom sa ešte dohodli s klientom že ešte za 50 EUR urobia revíziu bleskozvodu. A tu začal kameň úrazu, pretože chlapci revíziu bleskozvodu urobili, tá bola však v zápornom vyjadrení, čiže bleskozvod bol uznaný ako neschopný bezpečnej prevádzky. Bol nutný servis a oprava bleskozvodu vychádzala na skoro 7000 EUR, pretože odkopanie a oprava 4 zvodov bleskozvodu obnášalo aj rozbúranie nalepenej mramorovej dlažby v okolí domu. Nešťastný zákazník nám zavolal a my sme urgentne prišli na pomoc. Po prečítaní jedno A4 revíznej správy sa nám žiaľ tisli slzy do očí, ako bola táto revízna správa odfláknutá, no rezultát z revíznej správy bol jasný – bleskozvod bolo treba opraviť.

Rozhodli sme sa preto, vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku – revízia bleskozvodu  aj my. Paradoxne náš výsledok bol ale kladný – bleskozvod bol v poriadku.  Prečo to tak bolo ? No je to jednoduché a dalo by sa povedať, že my sme merania urobili poctivo, no pre jasnú odpoveď prečo naša revízia bola kladná, musíme nazrieť hlbšie do problematiky revízií.  Meranie odporu uzemňovača je základné meranie pri bleskozvodoch. Toto meranie sa dá vykonať viacerými metódami, pričom metóda C1 je prvoradá. Toto meranie sa robí tak, že meriate odpor medzi uzemňovačom na dome a ďalšími meracími sondami (kovové hroty) zapichnuté do zeme v určitých vzdialenostiach spojených káblom.  To čo si ale treba uvedomiť a je veľmi dôležité pri revíziách je to, že meracie sondy majú byť zapichnuté do zeme a tu naši neskúsený chlapci z nejakej správcovskej firmy urobili veľký chybu. Oni  zapichli meracie sondy síce do trávnika, no ale pod ktorým je garáž, čiže to nie je vlastne zem ale defakto strecha a preto im meranie vyšlo tak so záporným výsledkom, ale pritom to bolo nesprávne konštatovanie.

Záverom treba povedať aj to, že nekvalitnou, odfláknutou či lacnou  revíznou správou si nesplníte ani zákonnú povinnosť ani nebudete vedieť ako v skutočnosti z pohľadu bezpečnosti je Vaše elektrické zariadenie.

Pritom pre nepoctivého revízneho technika je však veľmi nebezpečné, lebo bude braný na zodpovednosť ak by sa niečo stalo a nebezpečné je to aj pre klienta, pretože nebude mať dobre skontrolovanú elektriku v dome a v prípade, že by nastala u Vás škodová udalosť a vy sa preukážete nekvalitnou revíznou správou, môže  poisťovňa považovať takúto revíznu správu za neplatnú a z poistenia  Vám nevyplatí skoro nič.  Preto treba veľmi dobre zvážiť, či má zmyslel ušetriť pár EUR a vystaviť sa tak vysokému riziku…