Revízia, slovíčko ktoré v sebe ukrýva odbornú skratku OPaOS, čo v preklade znamená odborná prehliadka a odborná skúška. Táto OPaOS(revízia) sa robí na nejaké vyhradené technické zariadenie. Tieto výhradné technické zariadenia poznáme elektrické, plynové, tlakové a zdvíhacie. V prípade elektrického vyhradeného zariadenia, je to  napríklad elektrická inštalácia v byte. V prípade plynových vyhradených zariadení, sú to napríklad plynové rozvody v rodinnom dome. Každé takéto vyhradené technické zariadenie, respektíve inštalácia musí byť pred uvedením do prevádzky podrobená tejto odbornej prehliadke a odbornej skúške, ktorá preverí, či dané zariadenie je spôsobilé na bezpečnú prevádzku teda používanie. Revízny technik je oprávnená osoba, ktorá môže takéto revízie vykonávať, vydávať revízne správy a svojou okrúhlou pečiatkou sa pod revíznu správu podpísať. V princípe poznáme tri druhy revízií :

Východisková revízia (OPaOS) – je to úplne prvá revízia, ktorá sa vykonáva ešte pred tým, ako sa uvedenie nejaké výhradné zariadenie do prevádzky. Napríklad taká plynová inštalácia v dome, alebo v byte. Keď realizačná firma dokončí inštaláciu plynových rozvodov a ešte pred tým, ako sa pustí do rozvodov plyn príde revízny technik a vykoná revíziu na plynové rozvody. Revízny technik odbornou kontrolou a to napríklad dokumentácie, projektov a následne odbornou skúškou – vykoná tlakovú a pevnostnú skúšku zistí, či je plynové potrubie tesné a tým pádom aj schopné bezpečnej prevádzky a môže sa do neho napustiť plyn. Pri elektroinštalácií je to podobne, vtedy revízny technik kontroluje či dokumentácia koreluje so skutočným vyhotovením, meria izolačný stav kabeláže a meraním zisťuje, že ak nastane skrat v obvode, aby Vám vypadol istič.(Takzvané samočinné odpojenie od napájania) Východiskovú revíziu správu potrebuje na novú inštaláciu, alebo na rekonštruovanú inštaláciu, ako aj na kolaudáciu.

Periodická revízia (OPaOS)  – je opakovaná revízia po určitom čase, čo sa určuje podľa druhu a typu výhradného elektrického zariadenia. Napríklad revízia elektroinštalácie v dome je interval 5 rokov ale bleskozvod má iba 4 roky. Intervaly revízií sa riadia vyhláškou zákona č. 508/2009 Z.z. Každý druh a typ má iný interval tejto OPaOS odbornej prehliadky a odbornej skúšky. Je však dôležité tieto intervaly riadne dodržať, pretože to vyžadujú nielen štátne kontrolné inštitúcie, ale aj poisťovne.

Mimoriadna revízia (OPaOS) – v dnešnej dobe v roku 2023 pomerne často žiadaná revízia, ktorá sa robí kedykoľvek potrebujete, pretože už ako názov hovorí je to mimoriadna revízia. Je to tak napríklad vtedy, keď si kúpite nový byt a potrebujete revíziu na elektroinštaláciu. Podobne to platí aj pri plynoinštalácií.

ZÁVEROM : Dôležité pri revíziách je správny výber revízneho technika, pretože revízny technik je práve ten, ktorý kontrolou bezpečnosti zariadenia, vydá revíznu správu s okrúhlou pečiatkou, čo je úradný doklad. Ušetriť na nesprávnom mieste sa zrovna pri bezpečnosti zariadení vôbec neopláca. Podstatné je, aby revízny technik vykonal skutočné merania, aby reálne overil, či je všetko v poriadku. Žiaľ niekedy sa stáva, že revízny technik ani nepríde na stavbu a vydá revíznu správu ako sa povie od stola. To je veľmi nebezpečné, pretože môže hroziť požiar, alebo môže byť inštalácia životu nebezpečná. Určite by ste predsa nechceli, aby ste do plynových rozvodov napustili plyn, bez tlakovej skúšky a potom nebodaj zistíte, že plyn niekde v stene uniká. Naša spoločnosť vykoná revízie elektrické, plynové tlakové, takže ak potrebujete revíziu, prípadne sa iba poradiť, bezproblémov sa môžete na nás obrátiť.

Potrebujete revíziu ? Zavolajte priamo revíznemu technikovi : 0910 681 668