Ako správne realizovať kabeláž na bezpečnostné systémy. Často inštalujeme bezpečnostné systémy na vopred pripravenú kabeláž, ktorú si zabezpečil investor pri elektrikárskych prácach, alebo svojpomocne. Veľa krát sa stáva, že kabeláž je nie je realizovaná správne, nespĺňa platné normy a musíme ju opravovať, aby vôbec bolo možné bezpečnostný systém nainštalovať. Bez správne zrealizovanej kabeláže nie je možné alarm, alebo kameru zapojiť, resp. nemusí fungovať korektne.

Neodporúčame, aby sa kabeláž realizovala bez projektu alebo bez odborného dozoru inštalačnej firmy, ktorá má na inštaláciu zabezpečovacích systémov oprávnenie. Firma, ktorá bude bezpečnostný systém inštalovať môže držať záruku naň iba vtedy, ak si kabeláž realizovala sama, resp. vypracovala na ňu projekt, ktorý bol pri inštalácii dodržaný. Ak ste sa z rôznych dôvodov rozhodli realizovať si kabeláž napriek tomuto varovaniu svojpomocne na vlastné riziko, veríme, že tento článok bude pre Vás užitočný.

Pri realizácií slaboprúdovej kabeláže platí niekoľko zásadných pravidiel:

UMIESTNENIE KONCOVÝCH PRVKOV :

Pri elektronickom zabezpečovacom systéme : (ALARME)

Umiestnenie pohybových, alebo iných detektorov, by mal vždy zvoliť odborník, alebo inštalačná firma ktorá ma certifikát od výrobcu zariadenia a licenciu od krajského policajného zboru! V zásade ale platí, že montážna výška pohybových infračervených detektorov je cca. 2,10 m od podlahy, najčastejšie do rohu miestností. Pohybový detektor, by nemal smerovať k vykurovaciemu telesu a mal by zaberať čo najväčšiu plochu miestnosti pri každom potencionálnom vstupe do objektu. To znamená že treba pokryť aj okno komory, pivnice, strešné okno atď. Rozmiestnenie pohybových detektorov je trochu odlišné pri kombinácii s detektormi rozbitia skla, alebo magnetickými detektormi otvorenia okien a dverí. Pokiaľ budete chcieť využívať funkciu nočné stráženie (plášťová ochrana), do každého okna sa inštaluje aj magnetický kontakt – treba preň dotiahnuť kábel. Profesionálna firma zaoberajúca sa montážou zabezpečovacích zariadení by mala urobiť projekt bezpečnostného systému v ktorom je uvedené, kde sa bude aký prvok nachádzať.Ak do alarmu chcete implementovať inteligentné riadenie ako napríklad otváranie garážovej brány alebo polievanie trávnika, treba na to pri realizácií kabeláže myslieť. Neoddeliteľnou súčasťou alarmu je vonkajšia siréna. Podľa normy má byť umiestnená na viditeľnom mieste, minimálne v 2,8m výške od zeme a má vždy smerovať k ceste. Klávesnica systému sa štandardne umiestňuje do interiéru pri vstupe do objektu vo výške očí, je možné zvoliť aj inú výšku individuálne podľa priania klienta. Ústredňu systému (tam, kde sa zbieha celá kabeláž) je nutné umiestniť na bezpečné miesto v objekte.

Pri kamerovom systéme :

Kamery sa montujú do všetkých priestorov, ktoré chce investor monitorovať. Niektoré základné pravidlá by mali byť ale vždy dodržané. Snažte sa umiestniť kamery tak, aby nemali v zábere silné protisvetlo (slnko, pouličné osvetlenie). Dôležité je aj to, aby bol v zábere kamery Váš pozemok a nie susedov. POZOR! Každý systém, ktorý monitoruje priestor prístupný verejnosti, musí spĺňať kritéria dané zákonom č. 363/2005 Z.z o ochrane osobných údajov. Preto budete zrejme potrebovať aj bezpečnostný projekt, ktorý Vám vypracuje inštalačná firma kamerovej techniky.

DRUH ZVOLENEJ KABELÁŽE :

Pre korektné fungovanie systémov, je dôležité používať správnu kabeláž. Pri našich montážach štandardne používame kvalitný klasický FTP kábel (Presný typ : FTP drôt, 8 žíl, Cat 5E). Ako pri elektronických zabezpečovacích systémoch (alarmoch), tak aj pri kamerových systémoch. Treba si dať pozor na rôzne lacné varianty kabeláže. K dispozícii sú netienené káble, káble s menším počtom žíl, káble s tenšími žilami, káble bez krútených párov, káble s lacnou umelou hmotou ako izolátorom a ich rozmanité kombinácie. Šetriť na kábli sa neoplatí. Kabeláž bude pokiaľ možno zamurovaná pod omietkami a musí fungovať dlhé roky bez zásahu. Nevyhnutnosť rozbúrať novu fasádu alebo omietku pre to, že sa ušetrilo 5 centov na meter za lacný kábel s ktorým technológia nefunguje je paradox s ktorým sa tiež niekedy stretávame.

!!! Jedno z najzákladnejších a často porušovaných pravidiel: Dátovú kabeláž (slaboprúd) nie je možné viesť spolu v súbehu so silovou časťou (230V). Ak je to nevyhnutné, súbeh môže byť najviac 10m. Dátovú kabeláž je možné viesť min. 40cm, od silovej kabeláže. Križovať sa môžu takmer bez obmedzení. !!!

Pri elektronickom zabezpečovacom systéme (EZS, alarme):

Ku každému prvku (pohybový detektor, detektor rozbitia skla, siréna) treba doviesť jeden FTP kábel. Na jeden kábel je s pomocou odporov možné dať aj viacero prvkov, ale tento variant pre zjednodušenie témy nebudeme popisovať. Spravidla vyjde lacnejšie dať každý prvok na vlastný kábel ako platiť čas technika pri komplikovanom a zdĺhavom zapájaní viacerých detektorov na jednu slučku. Každý kábel treba na koncoch zreteľne a jednoznačne popísať a ponechať rezervu min. 1m. Všetky káble ústia k ústredni EZS, rezerva min. 1m platí pre oba konce. K ústredni EZS treba priviesť aj silový kábel CYKY-J 3×2,5 vedený na samostatný istič v elektrickom rozvádzači označený EZS. Netreba zabudnúť aj na pripojenie PCO(pult centrálnej ochrany), v prípade že to je telefónna linka, taktiež doviesť tento kábel k ústredni EZS.

Pri kamerovom systéme :

Každá kamera je jeden samostatný FTP kábel. Ak sú kamery umiestnené von, treba použiť exteriérový FTP kábel. Jeho obvodová izolácia je hrubšia, býva čiernej farby a je odolná voči poveternostným vplyvom a hlavne UV žiareniu. Všetky káble z kamier ústia do racku, prípadne na miesto kde bude umiestnené záznamové zariadenie. Netreba zabudnúť aj na silové napájanie 230V pre záznamové zariadenie, pokiaľ je to možné taktiež na samostatný el. okruh. Na FTP kabeláž je možné nainštalovať analógové i digitálne IP kamery. Nikdy neťahajte koaxiálne káble na kamerový systém! Koaxiálny kábel je síce lacnejší ako FTP kábel, ale k nemu budete potrebovať aj druhý napájací kábel. Cena nekvalitného koaxiálneho kábla s tenkým napájacím káblom bude o málo menšia ako cena jedného FTP kábla. Podľa doterajšieho vývoja budú IP kamery a niekoľko rokov na rovnakej cenovej hladine, na akej sú analógové kamery teraz. Ten, kto si potiahne koaxiálny kábel ostane po dožití svojich analógových kamier o niekoľko rokov bez možnosti prejsť na IP kamery.

Záverom :

Veríme, že tento článok mnohých inšpiroval k tomu aby inštaláciu kabeláže zveril profesionálnej firme. Ak si však na ňu trúfnete svojpomocne, dúfame, že ak sa stretneme, nebudeme musieť kabeláž opravovať. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať. Radi Vám pomôžeme, prípadne zrealizujeme celú inštaláciu na kľúč.